Miyerkules, Hulyo 27, 2011

Suring- Basa

I. Pagkilala sa may- akda
            Si Leonardo Buluran ang lumikha ng akdang “Pista sa Baryo”. Isa sa mga bagay na nag-udyok sa kanya upang likhain ang akdang ito ay ang mga taong natutuwa at sumusuporta sa kanyang mga akda at masaya siya na makapagsulat ng mga kwentong kapupulutan ng aral.

II. Uri ng Panitikan
            Ang akdang “Pista sa Baryo” ay isang maikling- kwento tungkol sa tagpuan. to ay isang akdang pampanitikan sa tuluyan na sa pamamagitan ng mga pangungusap at talata’y binubuo ng may-akda upang sa kanyang kapangyarihan at kakayahan bilang isang alagad ng panitikan, mailahad niya ang isang pangyayari sa buhay ng pangunahing tauhan, makapagkintal ng isang bisa sa puso at diwa ng mga mambabasa. Ito ay likha ng bungang-isip na hango sa isang bahagi ng buhay na tunay na nangyari o maaaring mangyari. Sapagkat ito’y may makitid na larangan, mabilis na galaw kaya’t tuluy- tuloy ang pagsasalaysay, matipid at payak ang mga pangungusap, kakaunti ang mga tauhan na lagi nang may pangunahing tauhan,payak o karaniwan ang paksa, maikli ang panahong sinasakop…ang maikling kuwento ay madaling maunawaan, kaya’t masasabing angkop sa lahat, lalo na sa mga taong mahilig magbasa ngunit kapos sa panahon.

III.  Layunin ng may-akda
            Layunin ng may akda na ipabatid sa mga mambabasa na hindi naman masama maging kuripot paminsan- minsan kung ikaw naman ay may dahilan o katwiran para naman walang masayang kung sakali. Nais din nitong ipaalam na hindi mahalaga ang iisipin ng iba dahil alam mong gingawa mo naman ang alam mong tamang Gawain.

IV. Tema o paksa
            Ang tema ng akdang ito ay nakatuon sa isang paghahanda ng pista ng mga tao sa isang baryo subalit may isang tao na hindi naman natitigatig na maghanda dahil may mas mahalaga siyang pinaghahandaang bagay na hindi naman nauunawaan ng karamihang iba ang tingin sa kanyang ginagawa.

V. Mga tauhan o karakter
            Pekto- isang mag- uugnat na taga- Babatnin na napakakuripot
            Chedeng- asawa ni Pekto na mas pipiliin si Pekto kaninuman
            Mang Uro- ama ni Chedeng na tutol kay Pekto para sa kanyang anak
            Impong Merta- nag-iisang magkakatay ng karne sa Babatnin

VI. Tagpuan at panahon
            Ang akda ay naganap sa Babatnin kung saan taun- taon ay ipinagdiriwang ang pista kapag ika- 15 ng Mayo. Ito ay palaging pinaghahandaan ng lahat kahit pa magkandautang- utang ang mga tao doon sa Babatnin pero maliban kay Pekto.

VII. Balangkas ng pangyayari
Ang akda ay may pagkakasunod- sunod at maayos na daloy ng pangyayari.
Tuwing ika- 15 ng Mayo, ipinagdiriwang ng mga taga- Bababatnin ang pista. Ang lahat ng tao ay abala sa paghahanda sa bahay subalit para kay pekto ay hindi naman mahalaga iyon. Dahil doon nagalit sa kanya ang ama ng kanyang asawang si Chedeng na si Mang Uro. Inaasahan pa naman nito ang magarbong paghahanda para hindi naman daw mapahiya sa mga bisitang maayaman.Subalit dahil nagtitipid si Pekto para sa kinabukasan ng kayang mga anak, pinili na lang niyang ihanda ang alaga nilang manok ni Chedeng dahil mas makatituipid sila doon. Nagalit na naman si Mang Uro dahil sa pangyayaring iyon subalit hindi pa rin natinag at natatakotang mag-asawa sa kanya.


VIII. Kaisipan ng akda
Matapos mabasa ang akdang “Pista sa Baryo”, ito ay nag-iwan ng mga aral sa buhay ng mga mambabasa nito. Naipabatid ng akda na hindi naman kailangang piloting makapaghanda ng magarbo kapag may okasyon dahil mas mahalaga pa rin ang mangyayari sa kinabukasan pagkatapos ng araw ng okasyong iyon. Isinalaysay din nito ang mga kaugaliang Pilipino pagsapit ng mga kapistahan o anumang pangyayari sa buahay o sa isang lugar.

IX. Istilo ng pagkakasulat
            Maganda ang akda sa kabuuan. Maayos ang pagkakasulat ng akdang ito kaya nababasa at naiintindihang lubos ng mga mambabasa. Epektibo ang pagkakagamit ng mga salitang tagalog dahil madali itong maunawaan.Kamangha- mangha ang pagkakayari nito sapagkat ito ay kawili- wiling basahin. Madaling maunawaan ang akda dahil magaling ang pagkakagamit ng may- akda sa mga tagalong na salita.

X. Buod
            Nakagawian na ng mga taga- Babatnin, isang liblib na nayon sa tabing dagat sa Bulakan, na maghanda tuwing pista kapag Mayo. Ang lahat ng tao ditto ay abla sa paghahanda subalit hindi si Pekto. Napakakuripot kasi niya kahit bag opa silang kasal ni Chedeng kaya naman nagagalit si Mang Uro sa kanya. Dahil buntis na si Chedeng noon wala nang nagawa ang ama kundi hayaang magpakasal ang dalawa. Subalit hindi par in natanggap ni Mang Uro si Pekto bilang manugang kahit napakasipag na nito dahil napakatipid naman daw nito sabi nga iba baka daw pati sarili ay tinitipid na ni Pektopero hindi siya puamapatolsa mga ganito. Nang dumating ang pista, naghanda lamang sila Pekto ng kanilang lagang manok subalit pagkatapos noon ay nagalit pa rin si Mang Uro dahil ang mga bisita raw niya ay pawang mayayaman at sawa na sa mga karne. Nagpaliwanag siya kay Chedeng na kaya siya nagtitipid ay pinaghahandaan niya ang magiging kinabukasan ng kanilang mga anak para hindi mahirapan sa paghahanap ng trabaho balang araw kapag nakatapos na sila ng pag-aaral.

Buwanang
Suring-
Basa


PISTA SA BARYO

( Maikling - kwento)


Sinuri ni:
Jerlyn Mae Escalante
IV-SSC
June 21, 2011


Ipinasa kay:
Bb. Joy Jeciel
Guro, Filipino IV